Maak een opstartbare USB-stick

Diskpart - USB stick handmatig opstartbaar maken/ UEFI USB stick voorbereiden

De UEFI USB-stick voorbereiden

Maak met Diskpart een nieuwe primaire partitie aan op de USB-stick, formatteer deze met het FAT32-bestandssysteem en wijs een stationsletter toe.
Voer hiervoor de volgende commando's uit:

diskpart
list disk
select disk #
clean
create partition primary
select partition 1
active
format quick fs=fat32
assign
exit
Diskpart.jpg

Windows installatiebestanden kopiëren naar de USB-stick

De volgende stap is het kopiëren van de Windows installatiebestanden naar de USB-stick.

U kunt dit eenvoudig doen met Kopiëren - Plakken.
Het maakt niet uit of u een ISO-image in Windows hebt gemount, uitgepakt of een installatie-dvd hebt geplaatst.

Als het bestand install.wim van de Windows-image groter is dan 4GB, treedt er tijdens het kopieerproces een fout op.
Aan het einde van het kopieerproces verschijnt de melding dat het bestand te groot is.

Dit bericht verschijnt omdat het FAT32-bestandssysteem zijn grenzen heeft bereikt en geen bestanden van >4GB kan verwerken.

Om de UEFI USB-stick toch te kunnen voltooien, moet u een trucje toepassen:
Met behulp van DISM moet het bestand worden gesplitst in twee of meer <4GB bestanden.
Dit proces wordt door Microsoft alleen ondersteund tot en met Windows 7 of Windows Server 2008.
Voer gewoon het volgende commando in:

Dism /Split-Image /ImageFile:E:\sources\install.wim /SWMFile:C:\Users\Administrator\Desktop\install.swm /FileSize:3000
  • /ImageFile: Pad van het bronbestand install.wim in de sources map van de Windows ISO.
  • /SWMFile: Pad van de gesplitste doelbestanden
  • /FileSize: Maximale grootte van de gesplitste doelbestanden in MB
DismSplit.png

Nu kunnen de gesplitste install.wim, install2.wim, install3.wim enz... gekopieerd worden naar de USB stick in de directory "sources".

Herstel foutmelding status 0xc000000d

Als u de foutmelding krijgt bij het opstarten van de USB stick,  \EFI\Microsoft\BOOT\\BCD Status 0xc000000dcontroleer dan de volgende zaken:

  1. Als het een systeem is met Secure Boot, schakel Secure Boot dan uit.
  2. Selecteer de USB-stick (niet Windows Boot Manager) in het opstartmenu.

Opstarten zou dan moeten werken.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 2 van 5

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.